ElektroKlub

Zasady promocji:

 • Organizatorem promocji jest Schneider Electric Polska Sp. z o.o
 • Promocja trwa od 01 kwietnia do 31 maja 2020 roku.
 • Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest jej aktywacja na stronie www.elektroklub.pl lub poprzez e-mail.
 • Promocją objęte są wszystkie produkty z serii: Asfora, Sedna lub Cedar.
 • Za zakup produktów z serii Asfora, Sedna lub Cedar w okresie trwania promocji punkty mnożymy x2.
 • Dla 3 osób, które zakupią największą ilość Produktów Promocyjnych w okresie od daty aktywacji Promocji do jej zakończenia, przewidziana jest dodatkowo nagroda: Grill Campingaz XPERT 200 (nagroda będzie przekazana w formie równowartości punktów potrzebnych do zamówienia nagrody w katalogu nagród).
 • Nagrody uzyskane w promocji podlegają zasadom opodatkowania, wysyłki i wydania nagród w programie Elektroklub.
 • Naliczenie punktów za promocję nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni od daty jej zakończenia.
 • Faktury, które zostaną przesłane przez Dystrybutora do Koordynatora w późniejszym terminie niż okres jej rozliczenia, zostaną uwzględnione na koniec kolejnego kwartału kalendarzowego.
 • Lista produktów biorących udział w promocji dostępna na stronie elektroklubu
 • Po więcej informacji odwiedź swojego przedstawiciela handlowego lub naciśnij poniższą grafikę