ElektroKlub

Zasady promocji:

  • Organizatorami promocji są: Schneider Electric Polska Sp. z o.o., Signify Poland Sp. z o. o, NKT S.A.

 

  • Promocja trwa od 7 stycznia do 31 marca 2020 roku.

 

  • Promocją objęte są wszystkie produkty punktowane w ramach programu Elektroklub i opublikowane na www.elektroklub.pl.

 

  • Nagrodę - dodatkowe 1000 punktów, otrzyma stu (100) najlepszych Uczestników za najwyższą wartość punktową za dokonane zakupy w terminie od 7 stycznia do 31 marca 2020 roku.

 

  • Punkty liczone do rankingu są sumą punktów przyznanych za zakupione produkty objęte programem w terminie od 7 stycznia do 31 marca 2020 roku.

 

  • Warunkiem otrzymania punktów jest aktywacja promocji (za pośrednictwem maila lub strony www).

 

  • Zasilenie kont stu zwycięskich Uczestników dodatkowymi punktami nastąpi po zakończeniu promocji, ale nie później niż do końca kwietnia 2020 roku.

 

  • Nagrody uzyskane w promocji podlegają zasadom opodatkowania, wysyłki i wydania nagród w programie Elektroklub.

Po więcej informacji odwiedź swojego przedstawiciela handlowego lub naciśnij poniższą grafikę