SIedziba główna

 

SIEDZIBA GŁÓWNA

05-119 Legionowo Michałów Reginów
ul. Warszawska 10B
/22/ 772 86 94; 774 02 01

fax /22/ 772  72 14

 

Dział Sprzedaży

/22/ 767 58 11(12;13)
sprzedaz@dorian.com.pl

609 234 574 - Kierownik Działu Sprzedaży

Dział Handlowy

/22/ 767 58 18; 03
handlowy@dorian.com.pl

609 234 045 - Dyrektor Handlowy

Dział Projektów i Realizacji Inwestycji 

/22/ 767 58 14
handlowy@dorian.com.pl

 

609 234 012 - Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Handlowych

adam.jaworski@dorian.com.pl 

607 659 977 - Specjalista ds. Oświetlenia

tomasz.wozniak@dorian.com.pl

Dział Prefabrykacji - Automatyka i Usługi

/22/ 767 58 15 
prefabrykacja@dorian.com.pl

 

609 234 208 - z-ca Dyrektora ds. Automatyki i Usług  

jacek.waliszkiewicz@dorian.com.pl

Fotowoltaika

609 234 010 - Koordynator ds. Fotowoltaiki

prefabrykacja@dorian.com.pl

 

Dział Logistyki

/22/ 767 58 21
zamowienia@dorian.com.pl 

609 234 480 - z-ca Dyrektora ds. Logistyki 

Magazyn 

/22/ 767 58 09
magazyn@dorian.com.pl

693 005 583 - Kierownik Magazynu

Dział Obsługi Dostaw i Bazy Danych

dostawy@dorian.com.pl                                   

/22/ 767 58 10

609 234 340 - Kierownik Działu Obsługi Dostaw i Bazy Danych

Marketing

/22/ 767 58 10

 

Sekretariat

/22/ 767 58 00
fax /22/ 772 87 12
sekretariat@dorian.com.pl

Księgowość

/22/ 767 58 05, 767 58 08

ksiegowosc@dorian.com.pl