Audyty oświetleniowe

W związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Klientów i  proponujemy przeprowadzenie usługi audytu oświetleniowego. Przedstawimy koncepcje najefektywniejszych zmian, jak również wdrożymy dla Państwa najlepsze rozwiązania.

Audyt oświetlenia jest opracowaniem określającym zakres, parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia poprawiającego efektywność oświetlenia.  Zawiera ocenę obecnego stanu oświetlenia oraz możliwe do realizacji przedsięwzięcia modernizacyjne, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z ekonomicznego punktu widzenia jak i efektywności oświetlenia.

Pokażemy Państwu potencjalne oszczędności przez zastąpienie starych nieefektywnych oraz energochłonnych źródeł światła jak i opraw oświetleniowych nowoczesnymi energooszczędnymi i ekologicznymi zamiennikami.

Etapy Audytu:

  1. Ocena istniejącego stanu oświetlenia
  2. Ustalenie wymagań oraz sugestii  Klienta
  3. Propozycja nowego systemu oświetleniowego (propozycje mogą być najprostsze, zaczynając od wymiany samych źródeł światła na energooszczędne, po wymianę opraw oświetleniowych z zastosowaniem systemów sterowania)
  4. Wykonanie projektu w celu sprawdzenia odpowiednich norm
  5. Podsumowanie Audytu

Audyt oświetleniowy przeprowadza się głownie w obiektach użyteczności publicznej,  przedsiębiorstwach  przemysłowych w celu efektywnego oświetlenia linii i ciągów technologicznych, ale może też dotyczyć analizy oświetlenia zewnętrznego, jak np. ulicznego. 

Wykonanie kompleksowego audytu oświetleniowego, a następnie wdrożenie zalecanych modernizacji systemu oświetlenia może przynieść oszczędności sięgające nawet 40% kosztów energii elektrycznej. 

Kontakt:

inż. Adam Jaworski
z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Handlowych

adam.jaworski@dorian.com.pl
609-234-012