Prefabrykacja rozdzielni i złączy kablowych

W związku z rosnącymi potrzebami naszych Klientów od stycznia 2012 roku uruchomiliśmy w siedzibie Dorian prefabrykację rozdzielnic elektrycznych.

Nasze doświadczenia z tą tematyką nie są jednak nowe i sięgają początków powstania Firmy. Od wielu lat prefabrykujemy złącza kablowe dla energetyki i służymy pomocą naszym Klientom w rozwiązywaniu problemów natury technicznej. Potrzeby rynku dały nam powód do stworzenia Działu projektów i prefabrykacji, a także poszerzenia naszej oferty.

Nasza oferta obejmuje wykonanie rozdzielnic nn zgodnie z dostarczoną dokumentacją oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej (deklaracje zgodności, protokoły badań, ewentualne zmiany projektowe).

Na chwilę obecną wykonujemy:

  • złącza kablowe nn dla energetyki
  • złącza kablowe nn z pomiarem półpośrednim
  • rozdzielnice nn dla automatyki
  • rozdzielnice nn do 6 000 A

Jesteśmy otwarci na potrzeby rynku i naszych Klientów. Cały czas pracujemy nad tym, aby nasza oferta była jak najbardziej kompleksowa.

 

Kontakt:

Jacek Waliszkiewicz
z-ca Dyrektora ds. Automatyki i Usług 

jacek.waliszkiewicz@dorian.com.pl
609 234 208

 

Nasze realizacje

30-05-2014
30-05-2014
30-04-2014